Události aktuální i nedávné

OV Sobočice Vás srdečně zve v neděli 11.10. od 9.30 hodin na čerstvý vzduch do volné přírody ke společné BRIGÁDĚ

Náš cíl:

- nová instalace a vzájemná výměna oplocenek u stromů, zastřižení stromků apod.

Co s sebou:

- rukavice, nůžky, dostatek vody (na pití)

Co získáme:

- dobrý pocit, fyzičku, prostor pro vycházky, zlepšení našeho okolí

 

Události roku 2019

 • projektová připravenost - vodovodní přípojka Červený Hrádek - Zásmuky aktuální stav v lednu z městského úřadu

C1_Zasmuky-situacni-vykres-sirsich-vztahu.pdf

C.3_Koordinacni-vykres-1cast.pdf

C.3_Koordinacni-situacni-vykres-2cast.pdf

C.3_Koordinacni-situacni-vykres-3cast.pdf

C.3_Koordinacni-situacni-vykres-4cast.pdf

C.3_Koordinacni-situacni-vykres-5cast.pdf

 

Události roku 2018

 • volby do ZM - získání 1 mandátu v zastupitelstvu
 • listopad 2018 - rada schválila vyprojektovat kanalizaci Sobočice v roce 2019
 • osadní výbor - zasedání OV a zaslání dalších bodů pro zlepšení - např. povrchy silnic, koše, nový prvek na hřiště, lavičky, černá skládka, zpevnění povrchů u tříděného odpadu, problémy s propadajícími kanály
 • na jednání ZM dne 20.12. požádáno o souhlas ZM o zřízení Osadního výboru Sobočice za stejných podmínek, ZM odsouhlasilo

Události roku 2017

 • leden 2017 instalace čekárny
 • léto 2017 řešené problematiky přípojky vodovodu Sobočice (je plánována nová přípojka vedoucí přes Sobočice, financována sdružením JEKOZ).

Události roku 2016

 • 03/2016 - Vysázeny stromky podél strouhy od rybníků směrem Zásmuky, pracuje se na obnovení i této pěší trasy
 • 04/2016 - Přistavěny nově kontejnery na bioodpad
 • 11.5.2016 jednání OV - žádost o nové čekárny (dle žádosti OV Sobočice se realizovali později čekárny v obcích Dobravčany, Nesměň a Vršice)
 • 12.5.2016 podepsána smlouva o nadačním příspěvku na hřiště
 • 28.6.2016 vybrán zhotovitel Tomovy Parky
 • 11. -12.8.2016 realizace Hřiště pro děti a seniory Sobočice (spolufinancován městem 82316 Kč a 34500 Kč soukromými investory)
 • 8.9.2016 oficiální otevření Hřiště pro děti a seniory Sobočice

Události roku 2015

 • Založení OSADNÍHO VÝBORU - dne 26.1.15 byl schálen Osadní výbor s 5 členy (Ing. Jana Malurová, Bc. Jáchym Vágenknecht, Leoš Boula, Lenka Kolářová, Libuše Hošková)
 • První schůze OSADNÍHO VÝBORU proběhla dne 21.2.15 za účasti 3 členů a dalších spoluobčanů u rybníka v obci Sobočice - důvodem schůzky bylo projednání místa na vybudování dětského hřiště. Místo bylo vyměřeno o velikosti cca 40 m2, na pozemku města 78/1 před domy čp. 49 + 50. Na základě návrhu přítomných osob bude snaha hřiště budovat jak pro děti, tak pro seniory.
 • Dne 6.3.2015 proběhla schůzka předsedy osadního výboru - J. Humlové a pana starosty na téma dětské hřiště. Ke schůzce se přidala i ředitelka mateřské školy Mgr. Křápová. Byl dohodnut následující postup:
  - osadní výbor připraví návrh prvků na dětské hriště s kombinací prvků pro seniory (březen - duben 2015)
  - Mgr. Křápová pošle osadnímu výboru seznam možných dodavatelů, které společně osloví (březen - květen 2015) 
  - připraví se projekt na hřiště a bude se jednat o dotační titul. Pokud dotace nebude poskytnuta, město projedná možnosti financování (v průběhu roku 2015).
 • Duben 2015 - čištění strouhy vedoucí z rybníků a budování okruhu do Zásmuk (první brigáda bude svolána na 5.4.2015 od 9 do 11 hodin dopoledne)
 • 30.4.2015 od 18 hodin pálení čarodejnič u rybníčku v Sobočicích - Pivo a kýtu je možné zakoupit na místě za poplatek. Židličky, víno, limonády a jiné potřebnosti si můžete přinést sami. Na děti v maskách čeká sladká odměna
 • Srpen 2015 - průběžné brigády na zalévání Aleje příběhů
 • 4.8.2015 schůze Osadního výboru (zápis k dispozici u členů)
 • 18.8.2015 byla do systému Nadace ČEZ zaslaná žádost na Oranžové hřiště. Vlastní projekt však shledala Nadace ČEZ velmi zajímavým a doporučila zařazení do projektu - EPP Pomáhej pohybem.
 • 8.10.2015 schůze OV na téma Strategický rozvoj obce (stanoven termín do 19.10.2015 od starosty k podání připomínek)
 • 4.11.2015 město Zásmuky schválilo dopracování a 3.1.2016 bylo získáno 100 000 Kč prostřednictvím aplikace EPP (více také na http://www.zasmuky.cz/index.php?nid=603&lid=cs&oid=4763853

Události roku 2014