Sobočice

Sobočice (také Sobučice, Sobučici) se v písemných pramenech objevuje ve 14. století.


Historické image 1

 

Část vsi vlastnil v roce 1378 Vaněk Řičen ze Sobočic, v roce 1400 se jmenuje Václav ze Sobočic. Dne 28. února 1412 zapsal Jan ze Sobočic svůj majetek své manželce Bolce, s čímž souhlasil i jeho bratr Petr ze Sobočic. Druhou část vsi držel v té době generální vikář Pražského arcibiskupství Kuneš z Třebovle, který ho v roce 1397 odkázal Václavu Kotilovi. Obě části vsi se střídaly v majetku mnoha rodů, až oba díly koupil v roce 1498 Prokop z Habřiny a připojil je k červenohrádeckému panství.

Po roce 1500 získal Sobočice bohatý kutnohorský měšťan Bartoš z Práchňan a po jeho smrti v roce 1512 Mikuláš z Práchňan. Ten je v roce 1533 prodal Magdaléně Šlechtové ze Všehrd a po její smrti v roce 1542 je Adam Říčanský ze Zásmuk trvale připojil k zásmuckému panství. Obec byla zničena v době třicetileté války a znovu obnovena Adolfem Vratislavem ze Šternberka po roce 1650.

 

Historicke image 2

 

R. 1788 čítalo se v osadě 37 čísel, r.1843 již 42 domy a 281 obyvatel, r. 1854 obyvatel 288.

V roce 1890 bylo v Sobočice 47 domů se 228 obyvateli z toho 141 mužů,147 žen, svobodných mužů 81 a 84 žen, ženatých a vdaných 53 mužů a 53 žen. Dle zaměstnání zde byli: 1 hostinský, 1 kovář, 1 kolář, 1 obuvník, 20 rolníků a ostatní domkaři a lid dělný.

Roku 2005 čítala obec Sobočice 66 čísel popisných se 124 obyvateli.

Roku 2010 čítá obec Sobočice 66 čísel popisných se 120 obyvateli.

 

 

Sobocice-pozemky-mesta-1501.pdf